Skip to content

Tag: halidor cena

Ciezar czasteczkowy Geonu

2 lata ago

228 words

Ciężar cząsteczkowy Geonu wynosi 85 000, a Corvicu 72 000. Materiały te nie posiadają większego zastosowania w surowej nieuplastycznionej postaci, gdyż są dość sztywne, a w temperaturach podwyższonych, w których można by je formować, ulegają rozkładowi. Żywice te zostały zastosowane w większej ilości tylko w Niemczech, gdzie użyto je w postaci nieplastyfikowanej do wytłaczania, kalandrowania…

Aby zapobiec rozkladowi w wyzszych temperaturach, do polimeru dodaje sie stabilizatorów

2 lata ago

279 words

Aby zapobiec rozkładowi w wyższych temperaturach, do polimeru dodaje się stabilizatorów; są to przeważnie sole ołowiu, jak np. węglan ołowiu, chromian ołowiu, glejta ołowiana itp. ; stabilizatorów tych dodaje się w ilości około 50f0 wagowych w stosunku do polimeru. Oprócz stabilizatorów dodaje się również pewnych ilości środków smarujących, jak stearynianu wapniowego lub palmityntanu etylowego. Po…

Wspólczesna technika

2 lata ago

244 words

Współczesna technika wymaga, aby mieszanki polichlorku winylu posiadały dobrą giętkość w niskich temperaturach, co udało się osiągnąć przy użyciu takich plastyfikatorów, jak ftalan dwuoktylu, sebacyndan dwubutylu, ftalan dwuheksylu, acetylorycynolean itp. Plastyfikatory te użyte w odpowiednich ilościach dają mieszanki, które nie pękają nawet w temperaturze -70°C. Plastyfikowany polichlorek winylu. Najbardziej charakterystyczną cechą piastyfikowanego polichlorku winylu jest…

Ciezarem wlasciwym danego materialu nazywamy wyrazony w gramach ciezar jednego centymetra

2 lata ago

151 words

Ciężarem właściwym danego materiału nazywamy wyrażony w gramach ciężar jednego centymetra sześciennego materiału w stanie całkowitej jego szczelności, tzn. gdy materiał nie zawiera porów i pustych przestrzeni. W tym celu badany materiał miele się na drobny proszek, który po zważeniu wsypuje się do specjalnego naczynia z podziałką, wypełnionego wodą. Podniesienie się poziomu wody po wsypaniu…

Korki przenosne zakladane na wylotach kanalów rurowych

2 lata ago

185 words

Jako zamknięcia kanału służą: – Korki przenośne zakładane na wylotach kanałów rurowych w okresie płukania; – Klapy stałe montowane na wylotach kanałów rurowych – o średnicy najwyżej d = 0,40 m – w studzienkach rozgałęzieniowych; – Zastawki (szybry) podnoszone pionowo w specjalnych ramach wmontowanych na rozgałęzieniach kanałowych. Zastawki mogą być pełnoprofilowe – zasłaniające cały przekrój…

W budynkach o przekryciach zlozonych na wartosc wspólczynnika aeracji K

2 lata ago

183 words

W budynkach o przekryciach złożonych na wartość współczynnika aeracji K, oprócz wspomnianej podstawowej bryły budynku, wpływa również bryła drugiej kondygnacji. Dla większości przekryć praktycznie nie istnieje wpływ pochylenia płaszczyzn dachowych na wartość współczynnika aeracji K. Porównując ze sobą wszystkie dotychczas sprecyzowane stwierdzenia o wpływie przekrycia na parametry aerodynamiczne budynku inwentarskiego można wyciągnąć następujące wnioski dla…

Dobór urzadzen deflektorowych Komplet danych o wplywie przekrycia na prawidlowy dobór urzadzen deflektorowych

2 lata ago

194 words

Dobór urządzeń deflektorowych Komplet danych o wpływie przekrycia na prawidłowy dobór urządzeń deflektorowych. Dane o pracy urządzeń deflektorowych. Na osi pionowej określono wartości pionowych kątów ap natarcia wiatru na urządzenia deflektorowe. Przyjęto założenie, że ujemne wielkości pionowych kątów natarcia ap występują wówczas, gdy wiatr wieje z góry na dół. Zerowe kąty ap powstają jedynie wtedy,…

Budownictwo i architektura : Arts Village / Mihai Dorcu, Stefan Padurariu & amp; Vlad Burclacu

2 lata ago

280 words

art center view 01 Cel projektu wioski model arts w Ghanie w Afryce miał być łatwo zbudowany z lokalnych materiałów i lokalnej siły roboczej przy niskich kosztach, z budżetem w wysokości 42 000 – 62 000 USD. Dla studentów ostatniego roku, Mihai Dorcu, Stefana Padurariu i Vlada Burlacu, ich wyzwaniem było zapewnienie wygodnej i wielofunkcyjnej…

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięzca konkursu Dom w Luandzie / Pedro Sousa + Tiago Ferreira + Tiago Coelho + Bárbara Silva + Madalena Madureira

2 lata ago

673 words

Dzięki uprzejmości Pedro Sousa + Tiago Ferreira + Tiago Coelho + Bárbara Silva + Madalena Madureira Kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy laureatów Domu w Luandzie: Patio and Pavilion Competition promowanego przez Triennale Architektury w Lizbonie wraz z Luandą Triennale. Teraz możemy lepiej przyjrzeć się zwycięskiej propozycji, zaprojektowanej przez zespół Pedro Sousa, Tiago Ferreira, Tiago Coelho, Bárbara…