Skip to content

Szybkosc polimeryzacji

2 lata ago

247 words

Według Douglasa szybkość polimeryzacji zmienia się w stosunku wprost proporcjonalnym do pierwiastka kwadratowego ze stężenia katalizatora i zwiększa się dwukrotnie przy podwyższeniu temperatury o 80C. Szybkość polimeryzacji jest również wprost proporcjonalna do stężenia użytych związków winylowych. Dodatek rozpuszczalnika obniża więc szybkość polimeryzacji, przy czym stopień jej obniżenia jest wielkością charakterystyczną dla każdego rozpuszczalnika. Przeciętny ciężar cząsteczkowy polimeru lub stopień polimeryzacji otrzymanego produktu jest wprost proporcjonalny do stężenia rozpuszczalnika. Związki, które są rozpuszczalnikami monomeru, lecz nie są rozpuszczalnikami polimeru, wpływają na ciężar cząsteczkowy polimeru w taki sam sposób, w jaki wpływają rozpuszczalniki na przeciętny ciężar cząsteczkowy. Wzrost temperatury oraz wzrost stężenia katalizatora powoduje spadek przeciętnego ciężaru cząsteczkowego. Własności otrzymanych żywic są ściśle związane z ich ciężarem cząsteczkowym oraz z ilością polimerów o różnym ciężarze cząsteczkowym. Niektóre własności zmieniają się ze zmianą przeciętnego ciężaru cząsteczkowego, inne zaś pozostają bez zmiany. Wytrzymałość na rozciąganie, udarność, ścierliwość oraz lepkość roztworów wzrasta ze wzrostem przeciętnego ciężaru cząsteczkowego, natomiast absorpcja wody, współczynnik załamania światła, twardość oraz własności elektryczne pozostają, praktycznie biorąc, bez zmiany. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych wzrasta ze spadkiem ciężaru cząsteczkowego. [patrz też: jesienny pejzaż , projekt instalacji elektrycznej , cyklinowanie parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: dexaven zastrzyk jesienny pejzaż projekt instalacji elektrycznej