Skip to content

rodzaje prac tynkarskich

2 lata ago

135 words

rodzaje prac tynkarskich i sposoby wykonywania wszelkich zwykłych wypraw wewnętrznych i zewnętrznych, z uwzględnieniem różnych narzędzi i zmechanizowania robót; f) zasady racjonalnej organizacji pracy i miejsca roboczego przy pracy indywidualnej i zespołowej; g) przepisy higieny i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, łącznie z podstawowymi wiadomościami o udzielaniu pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy; h) podstawowe wiadomości o normach pracy i systemie wynagrodzeń za pracę, obowiązujących obecnie w budownictwie. Absolwent szkoły przysposobienia zawodowego o specjalności murarza tynkarza powinien zgodnie z obowiązującym i wymienionym wyżej. Taryfikatorem kwalifikacyjnym posiadać praktyczną umiejętność: i) przygotowania . ciasta wapiennego oraz wszelkiego rodzaju zapraw używanych w robotach murowych i tynkowych wg podanej receptury; [więcej w: figloraj rybnik, jesienny pejzaż, fraxiparine ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik fraxiparine ulotka jesienny pejzaż