Skip to content

OBLICZANIE STATYCZNE KANALÓW

2 lata ago

143 words

OBLICZANIE STATYCZNE KANAŁÓW 5. 1. Zasady ogólne Największa liczba zarówno kanałów jak i innych urządzeń podziemnych budowanych w miastach wykonywana jest w wykopach otwartych. Umiejętne projektowanie tych urządzeń może dać duże oszczędności. Głównym obciążeniem kanałów jest ciężar gruntu leżącego ponad budowlą. Od własności tego gruntu oraz od sposobu wykonania robót zależy w znacznym stopniu wielkość obciążeń, które budowla będzie musiała przenieść. Ponieważ w miastach wykonuje się wielką liczbę kanałów, specjalnie ważne jest przyjęcie właściwej metody ekonomicznego projektowania przekrojów poprzecznych kanałów. Ze względu na dużą zmienność warunków gruntowych nie ma możliwości projektowania specjalnej obudowy kanału dla każdego przypadku, a to w konsekwencji prowadzi do typizacji i normalizacji kanałów. [podobne: szarmach białystok, ewcar, fraxiparine ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: ewcar fraxiparine ulotka szarmach białystok