Skip to content

Materialy wielosiarczkowe

2 lata ago

351 words

Materiały wielosiarczkowe. Różnica w budowie dwóch zasadniczych typów tioplastów polega na ilości oraz sposobie związania siarki w cząsteczce polimeru. Materiały dwusiarczkowe, jak na przykład Tiokol F lub F A, zawierają około 50% siarki; istnieje pogląd, że w tym typie tioplastu atomy siarki występują parami w łańcuchu polimeru. Materiały czterosiarczkowe, tak jak np. Tiokol A lub AZ, zawierają 80% siatki, która w połowie związana jest w łańcuchu polimeru, podobnie jak w Tiokolu F, a w połowie połączona jest kowalencyjnie ze wspomnianymi atomami siarki w łańcuchu. Siarka ta łatwo wchodzi w reakcję i może być usunięta za pomocą wielu czynników w przeciwieństwie do siarki związanej w łańcuchu, która na ich działanie jest niewrażliwa. Obecnie jako odczynnik używany jest siarczek sodowy, który wiąże się z siarką połączoną kowalencyjnie na tiosiarczan sodowy, ten zaś można oznaczyć na drodze miareczkowania. Bołotnikow i Gurowa do oznaczania wolnej siarki w produktach wulkanizacji zastosowali siarczyn sodowy, który łączy się z nią tworząc tiosiarczyn sodowy, len zaś oznaczali przez miareczkowanie. Około 0,1 g. badanego materiału ekstrahowano acetonem, po czym zadawano 100 ml 1O-procentowego roztworu siarczynu sodowego. Otrzymaną mieszaninę pozostawiano na noc, po czym ogrzewano ją do wrzenia w ciągu 12 godzin, a następnie ochładzano; z kolei dodawano 10 ml 40-procentowego roztworu formaldehydu, a następnie 40 ml 20-procentowego kwasu octowego (g/100ml). Otrzymany w ten sposób roztwór miareczkowano w zwykły sposób 0,1 n jodem w obecności lodu. Zawartości czterosiarczku etylenu nie przekraczającej 5% można nie brać pod uwagę, gdyż uzyskano ją przez miareczkowanie zużywając na to mniej niż 0,6 ml 0,1 n roztworu jodu; wyniki przekraczające 5010 są bardziej wiarogodnymi danymi określającymi zawartość czterosiarczku etylenu w polimerze. Odmiana Tiokolu – PRl posiada znacznie lepsze własności, szczególnie w niskich temperaturach, niż jakikolwiek inny polimer tego typu, jego zaś odporność na działanie olejów jest największą ze wszystkich znanych materiałów. [patrz też: komandor wrocław , szarmach białystok , figloraj rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik komandor wrocław szarmach białystok