Skip to content

ELASTYKI ETENOIDOWE

2 lata ago

248 words

ELASTYKI ETENOIDOWE Wprowadzenie. Żywice etenoidowe, czyli żywice winylowe są bardzo ważną grupą wśród syntetycznych tworzyw. Surowcem podstawowym dla wszystkich tych materiałów jest etylen; posiadają one wspólną grupę winylową. Do. najważniejszych cech tych materiałów należy zaliczyć termoplastyczność, jednak w wielu wypadkach posiadają Dne własności charakterystyczne dla materiałów elastycznych. Do takich elastycznych materiałów należą między innymi estry kwasu akrylowego. W wielu innych wypadkach elastyczne własności materiału są ukryte i ukazują się dopiero po. dodaniu odpowiednich plastyfikatorów i elastykatorów. Najlepszym przykładem tego. jest dodanie fosforanu trójkrezylu do polichlorku winylu. Oprócz tego, że materiały te posiadają własności kauczuku, odznaczają się one również innymi cennymi własnościami. Monomery używane do. produkcji tych żywic są przeważnie cieczami posiadającymi nie tylko zdolność do polimeryzacji, lecz również do kopolimeryzacji między sobą oraz z takimi materiałami, jak np. dwuolefiny. Niektóre z tych żywic posiadają już obecnie duże zastosowanie, które w dalszym ciągu rozszerza się. Do najbardziej charakterystycznych własności tych żywic, dzięki którym znalazły one zastosowanie należą: 1. nieczynność chemiczna, szczególnie odporność na utlenianie, starzenie oraz na wpływ metali działających ujemnie na przebieg wulkanizacji (trucizny kauczuku), 2. brak smaku i zapachu, 3. dobre własności elektryczne, 4. znaczna odporność na działanie niskich temperatur, 5. sposób przerobu. Ich własności mechaniczne są na ogół gorsze niż mieszanek kauczuku naturalnego. elastomerów. [patrz też: jesienny pejzaż , projekt instalacji elektrycznej , cyklinowanie parkietow]

Powiązane tematy z artykułem: dexaven zastrzyk jesienny pejzaż projekt instalacji elektrycznej