Skip to content

Drogi transportowe w zakladach przemyslowych

2 lata ago

177 words

9. Drogi transportowe w zakładach przemysłowych Transport w zakładach przemysłowych ma zasadnicze znaczenie. W zależności od zadania ustalonego procesem technologicznym transport można podzielić na: 1) zewnętrzny, którego zadaniem jest zaopatrywanie zakładu przemysłowego w surowice i materiały, usuwani odpadków i wywóz gotowej produkcji, jak również przewóz robotników i pracowników do miejsca pracy z odległych osiedli, 2) wewnętrzny, którego zadaniem jest rozprowadzanie surowców, materiałów pomocniczych, półfabrykatów oraz gotowej produkcji wewnątrz zakładu przemysłowego pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Transport zewnętrzny powinien być zaprojektowany odpowiednio do istniejącego układu komunikacyjnego. Jeżeli stan dróg komunikacyjnych nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania zakładu, należy zaprojektować dodatkowe środki transportowe jak: kolej normalnotorowa, wąskotorowa lub tramwaj, drogi kołowe, szlaki wodne, kolejki linowe, przenośniki i rurociągi. Właściwy wybór jednego lub kilku środków transportu będzie zależał od ilości i wielkości ładunków, oraz od odległości, na jaką mają być transportowane. [więcej w: alergovita , przychodnia jutrzenki lublin , olx swidnica ]

Powiązane tematy z artykułem: alergovita olx swidnica przychodnia jutrzenki lublin