Skip to content

Budynki przemyslowe

2 lata ago

250 words

Budynki przemysłowe winny się znajdować w odległości nie mniejszej niż: a) od ważnych arterii komunikacyjnych i granic stref mieszkaniowych kategoria I – 500 m II – 300 m b) od ważnych węzłów kolejowych, większych mostów i obiektów wojskowych kategoria I – 1000 m II –:- 500 m III – 300 m . c) w granicach jednego rejonu odległość zakładów przemysłowych od siebie pomiędzy liniami zabudowy powinna wynosić (w metrach) kategoria I II III 600 600 300 Przestrzeń powyższa pomiędzy liniami zabudowy nie musi zostać nie zabudowana. Mogą tu być zlokalizowane zakłady niższej kategorii o mniejszym wskaźniku zagęszczenia; lub małe zakłady ekonomicznie niezbędne. W kategorii III ni ma ograniczeń co do gęstości zabudowy. Największe zagęszczenie w zakładach kat. I i II jakiegokolwiek fragmentu zabudowy Q pow. 5 ha nie może przekraczać 75010, a o powierzchni 10 ha 550/0. Jednakże ze względów ekonomicznych należy dążyć do uzyskania górnej granicy gęstości zabudowy.
Odległość pomiędzy poszczególnymi budynkami obok siebie położonymi powinna wynosić co najmniej połowę sumy wysokości budynków przeciwległych, przy czym nie może wynosić mniej niż 20 m w kategorii I, II, a 10 m w kat. III. Nie dotyczy te oczywiście kominów fabrycznych, silosów, wież, szybów, dźwigów (kranów), chłodni itp., jak również budynków specjalnych. Przestrzeń wolna między budynkami na terenie zakładu przemysłowego powinna być pokryta zielenią nieregularnych zarysach (zieleń wysoka). [więcej w: alergovita , przychodnia jutrzenki lublin , olx swidnica ]

Powiązane tematy z artykułem: alergovita olx swidnica przychodnia jutrzenki lublin