Skip to content

ZASADY PROJEKTOWANIA WENTYLACJI NATURALNEJ W BUDYNKACH INWENTARSKICH

2 lata ago

239 words

Przyjmując założenie, że urządzenie deflektorowe powinno działać najlepiej w obszarze bezwirowym stwierdzić można, że najodpowiedniejsze są urządzenia z grupy drugiej. Jeżeli urządzenie ma wykorzystywać wyłącznie ciśnienie dynamiczne wiatru, można zalecić deflektor Chanarda, jeżeli zaś ciśnienie dynamiczne wiatru łącznie z grawitacją – przewody z daszkiem kim w obszarach ,bezwirowych przeważnie ograniczają wydajność lub nawet powodują całkowite ustanie przepływu powietrza w innych niż omówione urządzeniach deflektorowych. Ze względu na to można zalecić zaniechanie stosowania obydwu typów deflektora CAGI oraz deflektora Wolperta w nowo projektowanych budynkach inwentarskich. Deflektory tych typów w istniejących obiektach powinny mieć określoną rzeczywistą wydajność i w miarę możności należy je ustawiać w miejscach, gdzie w strefie bezwirowej występują dla nich optymalne kąty p. 4.7. ZASADY PROJEKTOWANIA WENTYLACJI NATURALNEJ W BU DYNKACH INWENTARSKICH 4.7.1 Zakres stosowania wentylacji naturalnej w budynkach inwentarskich Stosowanie wentylacji naturalnej zalecane jest dla zamkniętych podstawowych pomieszczeń inwentarskich, w których przewiduje się uzyskanie wymian powietrza przy założeniu wyłącznego wykorzystania naturalnych zasobów energii. Wentylację naturalną, można stosować tylko w budynkach inwentarskich spełniających następujące warunki: – dwustronny nawiew powietrza zewnętrznego, szerokość pomieszczenia wentylowanego do 24 m, – jednostronny nawiew powietrza zewnętrznego, szerokość pomieszczenia wentylowanego do 12 m, – maksymalny strumień powietrza wentylacyjnego dla 12 wymian/h. [hasła pokrewne: fraxiparine ulotka, szarmach białystok, szarmach białystok parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama obrazy fraxiparine ulotka szarmach białystok