Skip to content

Zadanie murarza i tynkarza na budowie

2 lata ago

141 words

Zadanie murarza i tynkarza na budowie Ze wszystkich czynności wykonywanych na budowie przy wznoszeniu budynku z cegły lub betonowych pustaków ściennych najwięcej czasu i pracy pochłaniają roboty murowe i tynkowe. Jeżeli przyjmiemy, że na całkowite wykonanie budynku potrzeba 1000 godzin, to na roboty murowe i tynkowe przypada około 450 godz, a więc prawie połowa. Tym się tłumaczy odczuwany wciąż jeszcze na budowach niedostatek murarzy i tynkarzy. Możemy łatwo zauważyć, że wśród wielu wzniesionych w ostatnich latach budynków tylko nieznaczna część otrzymała zewnętrzne tynki. Całe osiedla stoją jeszcze czerwone wskutek nieotynkowania, gdyż wykończenie budynków uniemożliwia głównie słaby dopływ wykwalifikowanych tynkarzy. Niewykonanie ścian oraz ich nieotynkowanie przede wszystkim wewnątrz budynku uniemożliwia przeprowadzenie robót budowlanych. [przypisy: sudafed skład, timbex, fraxiparine ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: fraxiparine ulotka sudafed skład timbex