Skip to content

Wzgledy przeciwpozarowe

2 lata ago

220 words

Względy przeciwpożarowe. Pod względem stopnia odporności ogniowej konstrukcji i stosowanych materiałów budynki dzielą się na pięć grup (I + V). Pod względem zaś stopnia zagrożenia pożarem dzielą się na pięć kategorii (A+E). Budynki najbardziej zagrożone pożarem ze względu na odbywające się w nich czynności i procesy należą do kat. A. Budynki, którym ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania najmniej grozi pożar należą do kat. E. W zależności od powyższej klasyfikacji ustalone zostały odległości między budynkami przemysłowymi, (zarządzęnie PKFG NGr 29 z dn.3.II.1953 r.). Każda odległość podana w tabeli powinna być zwiększona o 3 m, gdy chodzi o budynki należące do kategorii A lub B. Zakłady przemysłowe powinny być tak usytuowane w terenie, ażeby wykorzystane było w jak największym stopniu dostosowanie do naturalnych warunków otoczenia, w szczególności unikać należy sytuowania zakładów przemysłowych w sposób akcentujący je w terenie oraz w pobliżu punktów łatwej orientacji lotniczej (skrzyżowanie dróg, mosty itp.) oraz takie kształtowanie zarysu działki, aby umożliwiało maskowanie w terenie. Z tych względów zakłady przemysłowe dzielą się na trzy kategorie. Zaliczenie do poszczególnych kategorii dokonuje resortowy minister. [podobne: alergovita , przychodnia jutrzenki lublin , olx swidnica ]

Powiązane tematy z artykułem: alergovita olx swidnica przychodnia jutrzenki lublin