Skip to content

Wspólczesna technika

2 lata ago

244 words

Współczesna technika wymaga, aby mieszanki polichlorku winylu posiadały dobrą giętkość w niskich temperaturach, co udało się osiągnąć przy użyciu takich plastyfikatorów, jak ftalan dwuoktylu, sebacyndan dwubutylu, ftalan dwuheksylu, acetylorycynolean itp. Plastyfikatory te użyte w odpowiednich ilościach dają mieszanki, które nie pękają nawet w temperaturze -70°C. Plastyfikowany polichlorek winylu. Najbardziej charakterystyczną cechą piastyfikowanego polichlorku winylu jest to, że nie ulega on wulkanizacji. Jest to materiał termoplastyczny i bardzo wrażliwy na zmiany temperą tury; zalicza się go do kauczuków syntetycznych jedynie z tego powodu, że produkty otrzymane z polichlorku winylu mają niektóre cechy kauczuku, są bowiem giętkie oraz odznaczają się pewną rozciągliwością. Na 100 objętości polichlorku winylu. )Durometr Shorea typ A. 30°C. ) Siła potrzebna do rozerwania standardowej próbki w temp. 30°C. ) Wydłużenie ostateczne w temp. 30°C. ) Siła (w kG na centymetr grubości) potrzebna do rozdarcia standardowej próbki w temperaturze pokojowej. ) Strata na ciężarze w procentach po zanurzeniu woleju na przeciąg 14 dni w temperaturze 50°C. ) Strata na ciężarze w procentach po zanurzeniu w gazolinie na przeciąg 14 dni w temperaturze pokojowej, ) Strata na ciężarze w procentach po ogrzewaniu w ciągu 14 dni w temperaturze 105°C w piecu powietrznym, ) Temperatura, przy której standardowa próbka pozostanie zgięta pod stałym obciążeniem o kąt 30° w ciągu 2 minut. [hasła pokrewne: okucia do skrzyń , parafia libusza , halidor cena ]

Powiązane tematy z artykułem: halidor cena okucia do skrzyń parafia libusza