Skip to content

Wlasnosci polichlorku winylu

2 lata ago

247 words

Własności polichlorku winylu. Polichlorek winylu pod względem chemicznym jest ,materiałem obojętnym, nie posiada ani zapachu, ani smaku oraz jest materiałem bardzo trudno zapalnym; pali się jedynie wtedy, gdy jest w bezpośrednim kontakcie z ogniem. Prawie we wszystkich rozpuszczalnikach jest na zimno nierozpuszczalny, rozpuszcza się jednak w gorących węglowodorach chlorowanych, jak na przykład w dwuchloroetylenie oraz w chlorobenzenie. Rozpuszcza się w metylocykloheksanonie, czterohydrofuranie, tlenku mezytylu i izoforonie. Jest on bardzo podatny na działanie światła i ciepła. Polichlorek winylu jest materiałem termoplastycznym o wysokiej temperaturze mięknięcia, co bardzo utrudnia jego walcowanie oraz prasowanie w formach, gdyż słaba stabilność cieplna uniemożliwia stosowanie odpowiednio wysokich temperatur. Wytrzymałość czystych żywic na rozciąganie oraz udarność, podobnie zresztą jak i inne własności mechaniczne są dość słabe. Ciężar cząsteczkowy polimeru można zmieniać w bardzo szerokich granicach; zmiana ciężaru cząsteczkowego powoduje zmianę własności fizycznych żywic. Według Buchmanna polichlorek winylu o niskim ciężarze cząsteczkowym, wahającym się w granicach 20 000 do 30 000, nadaje się jedynie do impregnowania i do powlekania, Do produkcji tworzyw sztucznych ciężar cząsteczkowy polimeru musi wynosić od 60000 do 130000, Polichlorek winylu stosowany do celów przemysłowych poddaje się zawsze plastyfikowaniu. Chlorek winylu jest surowcem służącym do otrzymywania handlowych materiałów jak: Vinylite QYNA, Geon oraz Corvic. [hasła pokrewne: komandor wrocław , szarmach białystok , figloraj rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik komandor wrocław szarmach białystok