Skip to content

Wartosc oporu zewnetrznego, który nas interesuje, jest w calosci zalezny od bryly budynku

2 lata ago

270 words

Wartość oporu zewnętrznego, który nas interesuje, jest w całości zależny od bryły budynku. Opór zewnętrzny można zdefiniować w następujący sposób: opór zewnetrzny H 1 spowodowany działaniem wiatru jest to opór, jaki musi pokonać powietrze zewnętrzne przed wpłynięciem do otworów nawiewnych. Spowodowany jest on działaniem wiatru na zewnętrzną płaszczyznę otworów nawiewnych. Wytworzone dzięki działaniu wiatru podciśnienie pragnie skierować ruch powietrza przeciwnie do zakładanego. Opór zewnętrzny H1 określa zależność: gdzie: P 1 = P – ciśnienie statyczne powietrza zewnętrznego w czasie bezwietrznej aury; P s2 = P o, + Kd – ciśnienie statyczne powietrza zewnętrznego w czasie działania wiatru; Po – ciśnienie atmosferyczne, Pd – ciśnienie dynamiczne wiatru. Ujemne wartości K, a więc podciśnienie powietrza zewnętrznego, oznacza zmniejszanie się różnicy ciśnień między strumieniem wpływającym a odprowadzanym. Dla tych niekorzystnych w arunków określa się straty ciśnienia. Jeżeli wyrazi się całkowitą stratę ciśnienia H w formie bezwzględnej, jako 100%, to udział, U, jaki powoduje strata zewnętrzna H1 określa wpływ współczynnika aeracji K na straty ciśnienia. Na skali pionowej określono straty ciśnienia wyrażone w procentach (całkowita strata ciśnienia H= 100%). Na skali poziomej naniesiono wartości prędkości wiatru w zakresie od O do 5 m/s. Na drugiej skali pionowej po prawej stronie podane zostały wartości współczynnika aeracji K występujące dla danego kształtu budynku inwentarskiego. [przypisy: figloraj rybnik, sudafed skład, okucia do skrzyń ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik okucia do skrzyń sudafed skład