Skip to content

W pluczkach gromadzi sie wode drenazowa

1 miesiąc ago

131 words

W płuczkach gromadzi się wodę drenażową, opadową, z płukania filtrów itp. , najczęściej jednak – szczególnie w małych płuczkach – wodę wodociągową. W zależności od układu sieci stosuje się płuczki centralne o stosunkowo dużych objętościach (kilkanaście, ił nawet kilkaset m-), połączone z siecią kanałów płuczących, którymi doprowadza się wodę do wybranej sieci w okresie czyszczenia kanałów lub małe płuczki miejscowe o objętości najwyżej kilku m3 , zainstalowane w najwyższych punktach kanałów w różnych wyodrębnionych częściach sieci. Płuczki miejscowe często zaopatrzone są w urządzenia do automatycznego spuszczania określonych objętości wody. [patrz też: inhibitor korozji, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wiercenie w żelbecie ]

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji wiercenie w żelbecie wzorcowanie przyrządów pomiarowych