Skip to content

W budynkach o przekryciach zlozonych na wartosc wspólczynnika aeracji K

2 lata ago

183 words

W budynkach o przekryciach złożonych na wartość współczynnika aeracji K, oprócz wspomnianej podstawowej bryły budynku, wpływa również bryła drugiej kondygnacji. Dla większości przekryć praktycznie nie istnieje wpływ pochylenia płaszczyzn dachowych na wartość współczynnika aeracji K. Porównując ze sobą wszystkie dotychczas sprecyzowane stwierdzenia o wpływie przekrycia na parametry aerodynamiczne budynku inwentarskiego można wyciągnąć następujące wnioski dla potrzeb projektowania: – najlepszym aerodynamicznie przekryciem budynku inwentarskiego wentylowanego przy zastosowaniu urządzeń deflektorowych jest przekrycie dwuspadowe o kącie pochylenia połaci dachowych równym aM = 10°. Najkorzystniejsze parametry aerodynamiczne uzyskuje się dla dużych wartości B, – przedstawione to optymalne przekrycie pozwala na stosowanie niskiego przewodu wyprowadzonego nad dach na wysokość 0,25b oraz na dowolne ustawienie urządzeń deflektorowych na przekryciu. Zw iększa to zakres możliwych do zastosowania rozwiązań wentylacyjnych, a tym samym pozwala na optymalne dla danej technologii rozmieszczenie otworów odprowadzających powietrze. Przekrycie takie daje ponadto najmniejsze wartości współczynnika aeracji K otworów nawiewnych. [przypisy: halidor cena, cyklinowanie parkietów, drzwi zewnętrzne castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych drzwi zewnętrzne castorama halidor cena