Skip to content

Urzadzenia deflektorów pierwszej grupy odznaczaja sie bardzo dobrym dzialaniem przy najwyzszych wartosciach ujemnych kata a nastepnie

2 miesiące ago

213 words

Urządzenia deflektorów pierwszej grupy odznaczają się bardzo dobrym działaniem przy najwyższych wartościach ujemnych kąta a następnie, w miarę spadku wartości ujemnych oraz wzrostu dodatniego kąta ap ich funkcjonowanie zmniejsza się, a nawet ustaje. Natomiast urządzenia grupy drugiej pracują całkowicie odmiennie niż pierwszej. Ich najlepsze działanie występuje przy najwyższych wartościach dodatnich pionowego kąta natarcia wiatru ap a następnie się pogarsza. W urządzeniach pierwszej grupy przepływ zanika od wartości ap 20°, natomiast w drugiej od wartości ap = -20°. Należy dodać, że wyjątkowo sprawny jest deflektor typu Chanarda, który działa bardzo dobrze w szerokim zakresie kątów a od +40° do -10°. Dla pozostałych wartości ujemnych jego działanie stopniowo pogarsza się, ale nie ustaje. Okazało się, że w obszarze bezwirowym występują następujące wartości a w zależności od typu przekrycia: – przekrycie jednospadowe ap od O do +20° , – przekrycie dwuspadowe a od -10 do +20°, – przekrycie dwuspadowe ze świetlikiem w kalenicy ap od -10° do +30°, – przekrycie dwuspadowe podwyższone w nawie środkowej ap od 0° do 20 ° . [więcej w: montaż nawiewników okiennych parkietów, projekt domu ramzes, montaż nawiewników okiennych ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych montaż nawiewników okiennych projekt domu ramzes