Skip to content

Ukladu Zbiorowy Pracy w Budownictwie

4 tygodnie ago

147 words

Charakterystyka zawodowa i program szkolenia Poważne zadania, jakie przypadają murarzowi i tynkarzowi w całokształcie czynności składających się na wykonanie budynku sprawiają, że wymagane jest od nich dokładne opanowanie wielu wiadomości i umiejętności praktycznych. Absolwenci szkół przysposobienia zawodowego przemysłu budowlanego o specjalności murarza tynkarza muszą odpowiadać wymaganiom stawianym murarzom tynkarzom III grupy zaszeregowania. Wymagania te określone są szczegółowo w załączniku Nr 10 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z marca 1958 r. W czasie nauki należy oprócz umiejętności praktycznych posiąść również podstawowe wiadomości o produkcji. Obejmują one przystępny wykład teoretycznych podstaw wykonywania robót murowych i tynkowych. Wiadomości te ułatwią zrozumienie procesu produkcyjnego i wyjaśnią celowość poszczególnych operacji wykonywanych w czasie ćwiczeń praktycznych. [podobne: kalkulator przenikania ciepła, montaż nawiewników okiennych, plyty hpl ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikania ciepła montaż nawiewników okiennych plyty hpl