Skip to content

Tiokol S uwaza sie za doskonaly plastyfikator do Tiokolu RD

2 lata ago

232 words

Tiokol S uważa się za doskonały plastyfikator do Tiokolu RD, szczególnie w tym wypadku, gdy produkty mają być narażone na działanie rozpuszczalników, np. benzyny, które mogłyby wyekstrahować zwykły plastyfikator. Do sporządzania mieszanek z elastomerów stosowane są również zwykłe typy tioplastów. W tych wypadkach elastomery nadają mieszankom dobre własności mechaniczne, tioplasty zaś dużą odporność na działanie rozpuszczalników. Między innymi produkuje się tego rodzaju mieszanki z Perbunanem, Hycarem, Neoprenem itp. Lateks Tiokolu. Lateks Tiokolu jest ustabilizowaną wodną zawiesiną wielosiarczku polietylenu; w odróżnieniu od innych lateksów- wymiary cząstek tego lateksu są dość duże i wahają się w granicach od 4 do 8 mikronów. Ze względu na duże wymiary oraz duży ciężar właściwy polimeru (1,5), podczas stania następuje szybkie oddzielanie się polimeru od cieczy. Przez osadzanie się polimeru i dekantację można bardzo łatwo otrzymać lateksy o zawartości 65 -+ 700/0 substancji stałej. Koagulację lateksu można prowadzić przy użyciu mocnych kwasów, zwykle jednak stosuje się metody oparte na odparowaniu. Do najważniejszych własności błon otrzymywanych z Tiokolu należy ich duża odporność na działanie rozpuszczalników oraz chemikaliów. Ze względu jednak na słabą wytrzymałość błon, lateksów Tiokolu nie można stosować do produkcji takich artykułów, dla których wytrzymałość ma zasadnicze znaczenie. [hasła pokrewne: komandor wrocław , szarmach białystok , figloraj rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik komandor wrocław szarmach białystok