Skip to content

Studzienki rozgalezieniowe

2 lata ago

122 words

W studzience połączeniowej inaczej uformowane jest dno komory roboczej, gdyż-muszą być w nim wyrobione dla ścieków koryta, wzajemnie się przenikające. Studzienki rozgałęzieniowe lub studzienki połączeniowo rozgałęzieniowe różnią się od studzienek połączeniowych tylko tym, że koryta kanałów odgałęziających się są wzniesione nad dnem kanału głównego na wysokości napełnienia ściekami przy maksymalnym przepływie i że na odpływach powinny być wmontowane klapy służące do spiętrzania ścieków i płukania kanałów. Ostatnio zamiast klap wmontowanych na stałe stosuje się korki przenośne zakładane tylko w okresie płukania. [przypisy: okucia do skrzyń, castorama obrazy, jesienny pejzaż ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama obrazy jesienny pejzaż okucia do skrzyń