Skip to content

Studzienki rozgalezieniowe

4 tygodnie ago

124 words

W studzience połączeniowej inaczej uformowane jest dno komory roboczej, gdyż-muszą być w nim wyrobione dla ścieków koryta, wzajemnie się przenikające. Studzienki rozgałęzieniowe lub studzienki połączeniowo rozgałęzieniowe różnią się od studzienek połączeniowych tylko tym, że koryta kanałów odgałęziających się są wzniesione nad dnem kanału głównego na wysokości napełnienia ściekami przy maksymalnym przepływie i że na odpływach powinny być wmontowane klapy służące do spiętrzania ścieków i płukania kanałów. Ostatnio zamiast klap wmontowanych na stałe stosuje się korki przenośne zakładane tylko w okresie płukania. [przypisy: dom w tymianku blog, polimeryzacja chlorku winylu, jesienny pejzaż ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w tymianku blog jesienny pejzaż polimeryzacja chlorku winylu