Skip to content

Scieki z roszarni lnu i konopi

2 lata ago

155 words

Przy oczyszczaniu mechanicznym w osadnikach bakterie usuwane są wraz z osadem, w którym następnie giną w procesach fermentacyjnych. Ścieki z roszarni lnu i konopi są bogate w związki potasu – 170-460 mg K20 w litrze ścieków zmieszanych. Ścieki te poza tym: zawierają ok. 35 mg azotu ogólnego oraz 10-60 mg fosforu jako P205. Poważnym brakiem wód poroszeniowych przy wykorzystaniu ich jako środka nawozowego i zwilżającego jest kwaśny -odczyn tych wód: wartość pH wynosi zazwyczaj 4,2-5,5. Wprawdzie wytworzony CO2 przy rozkładzie substancji pektynowych zawartych w ściekach jest korzystny dla roślin, jednak kwaśne środowisko oraz brak tlenu w glebie nawodnianej tymi ściekami mają decydujący wpływ na zamieranie roślin. Bardzo szkodliwe działanie na rośliny ma kwas masłowy, a jeszcze w większym stopniu siarkowodór zawarty w omawianych ściekach. [przypisy: dopegyt cena, szarmach białystok, przychodnia jutrzenki lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: dopegyt cena przychodnia jutrzenki lublin szarmach białystok