Skip to content

Scieki z fabryk przetworów owocowych i warzywnych

2 lata ago

185 words

Ścieki z fabryk przetworów owocowych i warzywnych mogą być z korzyścią użytkowane do nawodniania upraw rolnych,przede wszystkim łąk. Konieczne jest wstępne oczyszczenie, a więc niewielki piaskownik z kratami, a następnie osadnik świeżowodny ze wstępnym oczyszczaniem na sicie . Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne i mineralne Ścieki z fabryki oleju zwierzęcego powinny być wykorzystywane rolniczo, jednak stosowana wysokość dawek polewowych powinna być niska – do 15 mm. Do nawodnień należy przeznaczać gleby przepuszczalne, przy czym ze względu na możliwość zasklepienia gleby osadem wapiennym należy przewidzieć możliwości zmiany terenów nawodnianych. Ścieki z zakładów utylizacyjnych mogą być wykorzystywane w rolnictwie za pomocą rozdeszczania, przede wszystkim na, piaszczystych, nieurodzajnych glebach. Ścieki garbarskie mogą być z korzyścią użytkowane rolniczo, jednak wymagają uprzedniego mechanicznego i . chemicznego oczyszczenia (koagulacja siarczanem żelazowym w celu wydzielenia związków chromu) a następnie rozcieńczenia. W ściekach tych mogą występować bakterie wąglika, niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. [więcej w: castorama drzwi zewnętrzne, przychodnia jutrzenki lublin, sudafed skład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi zewnętrzne przychodnia jutrzenki lublin sudafed skład