Skip to content

rodzaje prac murarskich

2 lata ago

147 words

Poza tym znajomość podstaw teoretycznych swego zawodu pozwala na korzystanie z fachowych książek technicznych, a więc na dalsze podnoszenie kwalifikacji. W zakresie wiadomości teoretycznych, których przystępne wyłożenie jest treścią niniejszego podręcznika, absolwent szkoły powinien znać następujące zagadnienia: e) podstawowe wiadomości z rachunków i rysunku zawodowego; f) zasadnicze wiadomości z materiałoznawstwa, dotyczące materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych przy robotach murowych i tynkowych; g) wiadomości encyklopedyczne z budownictwa, związane z wykonywanymi czynnościami i potrzebne do ogólnego poznania całości konstrukcji budynku oraz zrozumienia istoty i przeznaczenia wykonywanych prac; h) rodzaje prac murarskich oraz sposoby ich wykonania z uwzględnieniem układów i wiązań cegieł w różnego rodzaju murach i filarach oraz ich połączeniach, stosowanie narzędzi murarskich oraz sprzętu pomocniczego; [podobne: alergovita, bezpylowe timbex, timbex ]

Powiązane tematy z artykułem: alergovita szarmach białystok timbex