Skip to content

Przy projektowaniu nowych dróg bitych

2 lata ago

185 words

Przy projektowaniu nowych dróg bitych np. łączących zakład ze źródłem surowców, należy brać pod uwagę:
1) długość trasy (zależną od ilości robót ziemnych i dopuszczalnych spadków), 2) miarodajne pochylenia (spadki podłużne), 3) szerokość drogi odpowiednią do przewidywanego ruchu, 4) właściwą nawierzchnię drogi. Samochodowe drogi przemysłowe dzieli się na trzy klasy. Za podstawę podziału przyjmuje się natężenie ruchu liczone w tonach na godzinę. Szerokość dróg przyjmuje się w zależności od liczby projektowanych pasm ruchu. Szerokość jednego pasma wynosi 3,0–:-3,50 m. Drogi I i II klasy powinny być z reguły dwupasmowe. Drogi klasy I mogą mieć w uzasadnionych wypadkach 3 pasma. Drogi. III klasy powinny być jednopasmowe. Zakłada się następujące szybkości na drogach: dojazdowych 60 km/ godz, międzyoddziałowe 40 km/godz jeżeli oddziały znajdują się w dużej odległości od siebie. Na nawierzchnię dróg kołowych stosuje się w zależności od natężenia ruchu i spadków podłużnych bruk, kostkę, klinkier, beton i asfalt. [hasła pokrewne: timbex , castorama drzwi zewnętrzne , sudafed skład ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi zewnętrzne sudafed skład timbex