Skip to content

Proces koagulacji prowadzono za pomoca siarczanu glinowego w zbiorniku wylozonym szklem

2 lata ago

288 words

Proces koagulacji prowadzono za pomocą siarczanu glinowego w zbiorniku wyłożonym szkłem; po odstaniu się zawiesiny dekantowano ją, a następnie filtrowano na filtrze ciągłym typu Olivera o średnicy 1,8 m i długości 0,9 m. Otrzymany polimer w postaci proszku przemywano na pasie transporterowym i przesyłano do następnego filtru podobnej konstrukcji. W tym stadium jako stabilizatora dodawano sody (0,2 do 0,5010). Wilgotny proszek prasowano na ciągłej prasie, po czym otrzymane płatki suszono w temperaturze 80(lC na sitowej taśmie, rozdrabniano na proszek i pakowano do worków (22,6 kg) do wysyłki. Jako stabilizator stosowano czasem dodatek 0,5010 a-fenyloindolu lub 0,5°/8 dwufenylomocznika . Produkcja polichlorku winylu (PVC) metodą periodyczną. Polichlorek winylu produkowano w jednej z fabryk metodą periodyczną; zastosowana metoda posiada szereg interesujących szczegółów. Proces polimeryzacji prowadzi się w dużych autoklawach o długości 12 m i średnicy 1 m, zaopatrzonych w płaszcze wodne i wyłożonych szkłem lub niklem. Do autoklawu doprowadza się wodę, mydło, nadtlenek wodoru i miesza się aż do rozpuszczenia mydła; następnie dodaje się chlorku winylu. Jednorazowy ładunek autoklawu posiada następujący skład: 4550 l wody zmiękczonej 180 kg mydła 18 kg 40-procentowego nadtlenku wodoru miesza się aż do całkowitego rozpuszczenia mydła 5000 l chlorku winylu Reakcję prowadzi się w ciągu 24 godzin w temperaturze 400C, którą utrzymuje się na tym poziomie za pomocą płaszcza wodnego; w ciągu całego przebiegu reakcji autoklaw obraca się, Należy zwracać dużą uwagę na temperaturę oraz ciśnienie, które pod koniec reakcji opada do 1/2 atmosfery; pH roztworu wodnego początkowo wynosi 6,8, pod koniec zaś procesu obniża się do 5, otrzymany polichlorek winylu (PVC) suszy się. [przypisy: komandor wrocław , szarmach białystok , figloraj rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: figloraj rybnik komandor wrocław szarmach białystok