Skip to content
2 lata ago

295 words

Proces ciągły. Zastosowanie procesu ciągłego polimeryzacji umożliwia otrzymanie produktu bardziej jednolitego i o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż przy produkcji metodą periodyczną. Reaktor zbudowany jest w postaci pionowego cylindra o średnicy 1,5 m, a wysokości 7,5 m, wyłożonego wewnątrz szkłem i zaopatrzonego w płaszcz oraz mieszadło łopatkowe długości 2,1 m, Polimeryzację prowadzono w emulsji o następującym składzie: 35010 chlorku winylu 3% mersolatu w stosunku do chlorku winylu 0,5010 nadtlenku wodoru lub 0,1 do 0,2010 nadsiarczanu sodu uzupełnienie do 100010 – woda. W górnej części reaktora mierzono przepływ: 1. mersolatu i wody uprzednio zmieszanych, 2. chlorku winylu, 3. katalizatora rozpuszczonego w niewielkiej ilości wody. Emulgowanie zachodzi w górnej części reaktora na przestrzeni kilkudziesięciu centymetrów. Reakcję prowadzi się dokładnie w temperaturze 45 1C, utrzymywanej w całym reaktorze za pomocą płaszcza wodnego. Przy użyciu nadsiarczanu potasu reakcja przebiega w ciągu 3,5 godziny, przy użyciu zaś nadtlenku wodoru – 5 godzin. Emulsję (zawierającą 85010 spolimeryzowanego monomeru) odprowadza się przewodem umieszczonym w dnie reaktora do spiralnej wyparki próżniowej, gdzie odpędza się nadmiar monomeru, który po skondensowaniu zawraca się do procesu. Wyparka pracująca pod ciśnieniem 100 mm Hg posiada 4,5 m wysokości, 2,4 m średnicy i zaopatrzona jest w płaszcz oraz izolację. Części najbardziej narażone na korozję wykonane są z niklu. W miarę spływania emulsji wzdłuż spirali monomer ulega odparowaniu nie wywołując koagulacji emulsji. Spiralne koryto, którym spływa emulsja, posiada szerokość 45 +- 50 cm, głębokość 7,5 +- 15 cm, odstęp zaś pomiędzy zwojami spirali wynosi 40 do 45 cm. Otrzymaną emulsję wolną od monomeru osuszano przez rozpylanie lub koagulowano i suszono za pomocą zwykłych metod. [przypisy: drzwi zewnętrzne castorama , castorama obrazy , fraxiparine ulotka  ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama obrazy drzwi zewnętrzne castorama fraxiparine ulotka