Skip to content

Pomiedzy plastyfikatorem a polimerem nie zachodzi zadna reakcja chemiczna

2 lata ago

177 words

Sam polimer otrzymuje się zwykle w postaci lekko zabarwionego proszku, który może przechodzić w twardą sprężystą masę. Jego cząsteczki są nasycone i zawierają dwa atomy chloru na każde dwa atomy węgla. Dodanie do niego fosforanu trójkrezylu jako plastyfikatora zamienia polichlorek winylu na materiał termoplastyczny i elastyczny, który można kalandrować lub wytłaczać. Pomiędzy plastyfikatorem a polimerem nie zachodzi żadna reakcja chemiczna, na co wskazuje fakt, że plastyfikator można wyługować za pomocą odpowiednich rozpuszczalników i dlatego pod działaniem niektórych rozpuszczalników następuje zmniejszenie objętości. Plastyfikator ten można dodawać wilgoci 50% w zależności od stopnia pożądanej giętkości; dodatek 10f0 krzemianu ołowiu daje mieszankę nieprzezroczystą. Inne sole ołowiu, jak np. glejta ołowiana, stosowane są jako stabilizatory. Polichlorek winylu posiada normalnie żółtawe zabarwienie, jednak stosując rozpuszczalne organiczne barwniki można go otrzymać w wielu kolorach. Sporządzanie mieszanki polega na dodaniu odpowiedniej ilości plastyfikatora oraz barwnika, co można przeprowadzić w zwykły sposób na walcach. [patrz też: timbex , castorama drzwi zewnętrzne , sudafed skład]

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi zewnętrzne sudafed skład timbex