Skip to content

Polimeryzacja pochodnych winylowych jest reakcja lancuchowa

2 lata ago

226 words

Do najbardziej cennych materiałów tego typu, które posiadają własności kauczuku, należą: polichlorek winylu, kopolimery polioctanu winylu, polichlorek winylidenu, polialkohol winylowy, poliwinylobutyral, estry kwasu akrylowego, Ciekawe jest, że polimery otrzymane ze styrenu oraz winylobenzenu również zalicza się do grupy tych materiałów, nie będą one jednak tu szczegółowo omawiane, gdyż ich własności elastyczne nie występują w normalnych warunkach pracy. Wiele z tych materiałów otrzymuje się przez polimeryzację w emulsji i sprzedaje się je często jako lateksy. Błony z nich otrzymane posiadają wyraźne własności elastyczne. Otrzymywanie żywic poliwinylowych. Żywice poliwinylowe otrzymuje się na ogół przez polimeryzację. Cząsteczka żywicy ma postać łańcucha o budowie liniowej; łańcuch powstaje przez łączenie się cząsteczek monomerów w miejscach podwójnego wiązania, Reakcję można zapoczątkować przez działanie promieniami ultrafioletowymi lub przez dodanie niewielkich ilości nadtlenku, ozonu albo czteroetylku ołowiu. Polimeryzacja pochodnych winylowych jest reakcją łańcuchową, w której duża liczba cząsteczek reaguje kolejno z bardzo dużą szybkością, dzięki czemu powstaje makrocząsteczka. Na proces polimeryzacji wpływa wiele różnych czynników. Tak. np. ślady zanieczyszczeń mogą działać jako inhibitory i albo zmniejszać szybkość polimeryzacji, albo obniżać ciężar cząsteczkowy powstających polimerów. [więcej w: jesienny pejzaż , projekt instalacji elektrycznej , cyklinowanie parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: dexaven zastrzyk jesienny pejzaż projekt instalacji elektrycznej