Skip to content

Polichlorek winylu

2 lata ago

193 words

Polichlorek winylu. Polichlorek winylu jest jednym z najcenniejszych materiałów syntetycznych: obecna jego produkcja wynosi wiele tysięcy ton rocznie. Materiał ten jest powszechnie znany pod nazwą PVC. Jest on szeroko stosowany w ZSRR oraz w innych krajach. Prace nad zastosowaniem polichlorku winylu uległy znacznemu uaktywnieniu w związku z brakiem kauczuku. W wielu krajach został on przede wszystkim zastosowany na dużą skalę w przemyśle elektrotechnicznym do izolacji kabli i drutu. Badania prowadzone nad jego własnościami umożliwiły zastosowanie go do produkcji wielu różnorodnych artykułów, jak tkanin wodoodpornych, wytłaczanych rur, artykułów formowych itp. Do najważniejszych zalet polichlorku winylu należą: a. odporność na długotrwałe zginanie, b. odporność na działanie światła słonecznego, c. odporność na pęcznienie pod wpływem olejów oraz rozpuszczalników, d. odporność na korozję, e. odporność na-wilgoć, f. odporność na utlenianie. Polichlorek winylu otrzymuje się przez polimeryzację chlorku winylu. W normalnych warunkach chlorek winylu jest gazem; wrze w temperaturze -140C. Otrzymuje się go głównie z acetylenu, przepuszczając go wraz z chlorowodorem nad odpowiednim katalizatorem. [podobne: dopegyt cena , ewcar , cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych dopegyt cena ewcar