Skip to content

Polaczenie kanalów rurowych z kanalami przelazowymi

2 lata ago

107 words

Połączenie kanałów rurowych z kanałami przełazowymi można wykonać w trojaki sposób: – w studzience o rzucie prostokątnym lub kołowym, wbudowanej na kanale przełazowym, – na wpusty boczne, – przez zaprojektowanie komory połączeniowej na kanale przełazowym i odcinków kanałów przełazowych na łukach stycznych do kierunków kanałów nieprzełazowych. Ten rodzaj stosuje się przeważnie w przypadku dużych różnic w rzędnych kanałowych (zamiast studni kaskadowych). Odgałęzienie kanałów nieprzełazowych od przełazowych wykonuje się w studzienkach rozgałęzieniowych przeważnie prostokątnych . [patrz też: ewcar, castorama obrazy, okucia do skrzyń ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama obrazy ewcar okucia do skrzyń