Skip to content

Od wartosci wspólczynnika aeracji K poprowadzono na wykresie przerywane linie

2 lata ago

332 words

Od wartości współczynnika aeracji K poprowadzono na wykresie przerywane linie, które obrazują procentowy udział U straty zewnętrznej w całkowitych stratach ciśnienia. Jednocześnie na tym rysunku na osi poziomej oznaczono strzałkami prędkości wiatru spotykane w Polsce w okresie letnim. Ponadto na wykresie, w celu jego przejrzystości, określono pola wartości udziałów strat ciśnienia wynikające z wartości współczynników aeracji K odpowiadające danemu kształtowi budynków inwentarskich. Granicę tego pola wykreślono linią ciągłą, która została poprowadzona wzdłuż linii udziałów U i U, (odpowiadających współczynnikom aeracji i< i K , ) w zakresie prędkości wiatrów spotykanych w naszym kraju. Dla porównania podane zostało również pole dla wartości udziałów oporów miejscowych wynikających z wartości współczynników aeracji K dla budynku o kształtach optymalnych, to znaczy z przekryciem wzorcowym (dwuspadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 10°). 4.6.5. Wpływ współczynnika aeracji K na nierównomierność wietrzenia pomieszczenia inwentarskiego W punkcie 4.6.4 zdefiniowany został opór zewnętrzny, którego wielkość zależna jest od współczynnika aeracji K. Dla potrzeb ustalenia maksymalnej straty ciśnienia uwzględniono w obliczeniach największą wartość podciśnienia wytworzoną przez wiatr w płaszczyznach zewnętrznych otworów nawiewnych, czyli najbardziej niekorzystne warunki spowodowane wpływem wiatru na zdolność czerpania przez te otwory powietrza zewnętrznego. Oprócz zagadnień dotyczących dostarczania do budynków inwentarskich odpowiedniej ilości powietrza za pomocą wentylacji naturalnej i określenia dla tych potrzeb całkowitych strat ciśnienia H (punkt 4.6.4) ,istotnym zagadnieniem dla prawidłowej wymiany powietrza z pomieszczeń inwentarskich jest równomierność przepływu powietrza przez te pomieszczenia. W budynkach hodowlanych spotykamy najczęściej następującą lo kalizację urządzeń instalacji powietrznej: – przewody wyciągowe umieszczone w kalenicy w środku pomieszczenia, – otwory nawiewne umieszczone w dwóch ścianach podłużnych, czyli naprzeciw siebie. [patrz też: alergovita, figloraj rybnik, cyklinowanie parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: alergovita dexaven zastrzyk figloraj rybnik