Skip to content

obslugiwania i konserwacji mieszarek do zapraw

2 lata ago

153 words

obsługiwania i konserwacji mieszarek do zapraw; k) posługiwania się narzędziami i sprzętem stosowanym w robotach murowych i tynkowych: l) pracy w zespole murarskim i tynkarskim dwójkowym jako podręczny i w zespole trójkowym jako pierwszy podręczny; m) samodzielnego wykonywania najprostszych robót murarskich i tynkarskich obowiązujących wg taryfikatora murarza tynkarza 4 kategorii, a mianowicie: murowania fundamentów pod trzony kuchenne i piece mieszkaniowe; wykuwania i zamurowywania otworów; izolowania fundamentów oraz wykonywania jedno- i dwuwarstwowych tynków surowych na murach, stropach i betonach, z zatarciem pacą lub wygładzeniem kielnią. n) wykonywania fundamentów i ław z betonu i tłucznia. Wszystkie podane wyżej wiadomości teoretyczne są omówione w poszczególnych rozdziałach niniejszego podręcznika i stanowią podstawę dla szkolenia praktycznego, które odbywa się już nie w budynku szkolnym, ale na placu budowy pod kierunkiem i nadzorem doświadczonych instruktorów. I. [patrz też: ewcar, sudafed skład, projekt instalacji elektrycznej ]

Powiązane tematy z artykułem: ewcar projekt instalacji elektrycznej sudafed skład