linoleum komfort

W pluczkach gromadzi sie wode drenazowa

W płuczkach gromadzi się wodę drenażową, opadową, z płukania filtrów itp. , najczęściej jednak - szczególnie w małych płuczkach - wodę wodociągową. W zależności od układu sieci stosuje się płuczki centralne o stosunkowo dużych objętościach (kilkanaście, ił nawet kilkaset m-), połączone z siecią kanałów płuczących, którymi doprowadza się wodę do wybranej sieci w okresie czyszczenia kanałów lub małe płuczki miejscowe o objętości najwyżej kilku m3 , zainstalowane w najwyższych punktach kanałów w różnych wyodrębnionych częściach sieci. Pł...

Więcej »

Scieki z roszarni lnu i konopi

Przy oczyszczaniu mechanicznym w osadnikach bakterie usuwane są wraz z osadem, w którym następnie giną w procesach fermentacyjnych. Ścieki z roszarni lnu i konopi są bogate w związki potasu - 170-460 mg K20 w litrze ścieków zmieszanych. Ścieki te poza tym: zawierają ok. 35 mg azotu ogólnego oraz 10-60 mg fosforu jako P205. Poważnym brakiem wód poroszeniowych przy wykorzystaniu ich jako środka nawozowego i zwilżającego jest kwaśny -odczyn tych wód: wartość pH wynosi zazwyczaj 4,2-5,5. Wprawdzie wytworzony CO2 przy rozkładzie substancji pektynowych zawartych w ście...

Więcej »

ustawianie budynków wzdluz linii panujacych wiatrów

Na podstawie danych meteorologicznych wrysowuje się na 8 zasadniczych kierunkach świata (północ, południe, wschód, zachód, północny wschód, południowy wschód, południowy zachód, północny zachód), odcinki odpowiadające w (procentach liczbie dni w ciągu roku, w których panowały wiatry o danym kierunku. Średnią szybkość wiatru Q określonym kierunku ustala się również na podstawie danych stacji meteorologicznej, W związku z działaniem wiatrów zakłady przemysłowe uciążliwe dla otoczenia pod względem hałasów, dymów, pyłów lub zapachów, należy sytuow...

Więcej »

Wyraznym zmianom ulega w chorobach serca równiez czesc koncowa zespolu komorowego

9. Drogi transportowe w zakładach przemysłowych Transport w zakładach przemysłowych ma zasadnicze znaczenie. W zależności od zadania ustalonego procesem technologicznym transport można podzielić na: 1) zewnętrzny, którego zadaniem jest zaopatrywanie zakładu przemysłowego w surowice i materiały, usuwani odpadków i wywóz gotowej produkcji, jak również przewóz robotników i pracowników do miejsca pracy z odległych osiedli, 2) wewnętrzny, którego zadaniem jest rozprowadzanie surowców, materiałów pomocniczych, półfabrykatów oraz gotowej produkcji wewnątrz zakładu przemysł...

Więcej »
http://www.eogrzewaniepodlogowe.biz.pl 751#olx wykrojniki , #piecyk koza z nadmuchem , #czy olx jest darmowy , #pustynnik himalajski , #kasztany drzewa , #okno standardowe , #szkło dekoracyjne do kuchni , #zadaszenia tarasowe drewniane , #obi przemyśl , #wosk do drewna bezbarwny ,