PIC-502

Wiekszosc kanalów miejskich jest wykonywana z elementów prefabrykowanych

Większość kanałów miejskich jest wykonywana z elementów prefabrykowanych, jak rury kamionkowe, rury betonowe itp. Prawie wszystkie wyżej wymienione rodzaje kanałów prefabrykowanych mają znormalizowane wymiary konstrukcyjne: średnicę, długość i grubość ścianek oraz znormalizowane złącza. Ponadto normy państwowe dla takich elementów przewidują również inne warunki, którym powinny one odpowiadać. Należy tu zaznaczyć, że przede wszystkim wytrzymałość tych elementów musi odpowiadać nie tylko warunkom ich pracy w wykopie, po ułożeniu i zasypani...

Więcej »

Polimeryzacja chlorku winylu pod dzialaniem ciepla

Polimeryzacja chlorku winylu pod działaniem ciepła. Pod wpływem ciepła chlorek winylu polimeryzuje łatwo, dając żywicowate substancje o różnych własnościach poczynając od materiałów podobnych do kauczuku aż do materiałów twardych. Jedna z metod polega na dodaniu do alkoholu chlorku winylu i acetonowego roztworu katalizatora. W temperaturze 500C reakcja trwa 80 godzin. Do procesu tego próbowano stosować jako katalizator szereg różnych substancji. Tak na przykład proponowano, aby termiczną polimeryzację chlorku winylu przyśpieszyć takimi katalizatorami...

Więcej »

Likwidacja nadmiaru energii wody odbywa sie w zaglebieniu dna komory

Likwidacja nadmiaru energii wody odbywa się w zagłębieniu dna komory. Projekty komór kaskadowych wymagają specjalnych obliczeń hydraulicznych. Według Wytycznych projektowania dla kanałów o średnicy do 400 mm należy stosować studzienki kaskadowe z pionową rurą na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tej konstrukcji nie powinna być większa niż 4 m. W sieci ogólnospławnej można stosować studzienki kaskadowe przy większych wymiarach kanałów niż o średnicy d = 0,40 m. Przez pionową rurę dobudowaną do studni rewizyjnej spływają ścieki w ok...

Więcej »

Klasyfikacje kauczuków syntetycznych

Tiokol S uważa się za doskonały plastyfikator do Tiokolu RD, szczególnie w tym wypadku, gdy produkty mają być narażone na działanie rozpuszczalników, np. benzyny, które mogłyby wyekstrahować zwykły plastyfikator. Do sporządzania mieszanek z elastomerów stosowane są również zwykłe typy tioplastów. W tych wypadkach elastomery nadają mieszankom dobre własności mechaniczne, tioplasty zaś dużą odporność na działanie rozpuszczalników. Między innymi produkuje się tego rodzaju mieszanki z Perbunanem, Hycarem, Neoprenem itp. Lateks Tiokolu. Lateks Tioko...

Więcej »
http://www.izolacja-dachu.info.pl 751#okno standardowe , #szkło dekoracyjne do kuchni , #zadaszenia tarasowe drewniane , #obi przemyśl , #wosk do drewna bezbarwny , #deski szalunkowe olx , #r600 czynnik , #jak odczytać licznik energii elektrycznej , #obi kraków gazetka , #gazetka obi ogród ,