zaciskanie konektorów

Architektura i nowoczesne budownictwo - Bjarke Ingels w Sydney dla HASSELL i AIA

Slussen w Sztokholmie / Dzięki uprzejmości BIG Bjarke Ingels, który jest szefem Bjarke Ingels Group (BIG), był niedawno w Sydney i odbył rozmowę w Australian Institute of Architects, który był sponsorowany i organizowany przez HASSELL. Dzięki wspólnym wartościom projektowym i łatwemu dopasowaniu pomiędzy BIG i HASSELL tworzą potężny zespół. Tak więc BIG, którego projekty tutaj publikowaliśmy, odwiedził Sydney, aby zbadać potencjał przyszłej współpracy projektowej. Więcej informacji i film po przerwie. Jak ujmuje to jeden z komentatorów, teoria spotyka się z pragmatyzmem, spoty...

Więcej »

Przy projektowaniu nowych dróg bitych

Przy projektowaniu nowych dróg bitych np. łączących zakład ze źródłem surowców, należy brać pod uwagę: 1) długość trasy (zależną od ilości robót ziemnych i dopuszczalnych spadków), 2) miarodajne pochylenia (spadki podłużne), 3) szerokość drogi odpowiednią do przewidywanego ruchu, 4) właściwą nawierzchnię drogi. Samochodowe drogi przemysłowe dzieli się na trzy klasy. Za podstawę podziału przyjmuje się natężenie ruchu liczone w tonach na godzinę. Szerokość dróg przyjmuje się w zależności od liczby projektowanych pasm ruchu. Szerokość jednego pasma wynosi 3,0--:...

Więcej »

Scieki z fabryk przetworów owocowych i warzywnych

Ścieki z fabryk przetworów owocowych i warzywnych mogą być z korzyścią użytkowane do nawodniania upraw rolnych,przede wszystkim łąk. Konieczne jest wstępne oczyszczenie, a więc niewielki piaskownik z kratami, a następnie osadnik świeżowodny ze wstępnym oczyszczaniem na sicie . Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne i mineralne Ścieki z fabryki oleju zwierzęcego powinny być wykorzystywane rolniczo, jednak stosowana wysokość dawek polewowych powinna być niska - do 15 mm. Do nawodnień należy przeznaczać gleby przepuszczalne, przy czym ze względu na możliwość zasklepienia gleby os...

Więcej »

Leczenie limfangioleiomiomatozy

Proces ciągły. Zastosowanie procesu ciągłego polimeryzacji umożliwia otrzymanie produktu bardziej jednolitego i o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż przy produkcji metodą periodyczną. Reaktor zbudowany jest w postaci pionowego cylindra o średnicy 1,5 m, a wysokości 7,5 m, wyłożonego wewnątrz szkłem i zaopatrzonego w płaszcz oraz mieszadło łopatkowe długości 2,1 m, Polimeryzację prowadzono w emulsji o następującym składzie: 35010 chlorku winylu 3% mersolatu w stosunku do chlorku winylu 0,5010 nadtlenku wodoru lub 0,1 do 0,2010 nadsiarczanu sodu uzupełnienie do 100010 - woda. W górnej cz...

Więcej »
http://www.edomkidrewniane.info.pl 751# , #olx wykrojniki , #piecyk koza z nadmuchem , #czy olx jest darmowy , #pustynnik himalajski , #kasztany drzewa , #okno standardowe , #szkło dekoracyjne do kuchni , #zadaszenia tarasowe drewniane , #obi przemyśl ,