Budownictwo i architektura : Zwycięzca Konkursu Wieży Tajwańskiej / DSBA, Mihai Carciun i upgrade.studio

Dzięki uprzejmości DSBA i upgrade.studio DSBA, Mihai CARCIUN i upgrade.studio ogłoszono zwycięzców koncesji na projekt koncepcyjny Wieża z Tajwanu z propozycją projektu, która obejmuje symbolikę Taichung jako miasta. Zespół zaprojektował strukturę dla Taichung, która aktywowałaby lokalną kulturę w projekcie, który również jest symbolem miasta i kampanią rzetelnego i odpowiedzialnego projektowania. Więcej informacji i zdjęć po przerwie. Wieża jest drzewem technologicznym. którego pnia zawiera ścieżkę, na której znajduje się osiem. przestrzennych liści. ślizgaj się po ba...

Istnieje kilka metod produkcji chlorku

Istnieje kilka metod produkcji chlorku. winylu opartych na acetylenie, dwuchloroetanie itp. Produkcja chlorku winylu z acetylenu. Proces otrzymywania chlorku winylu z acetylenu polega na łączeniu się ze sobą cząsteczek acetylenu z cząsteczkami chlorowodoru w obecności katalizatora. Wszystkie patenty dotyczące otrzymywania chlorku winylu z acetylenu opierają się na przepuszczaniu nad katalizatorem acetylenu oraz chlorowodoru, pod ciśnieniem 1,0 -; - 1,5 atmosfery. Poszczególne patenty różnią się między sobą temperaturą, w jakiej proces jest prowadzony, rodzajem katalizatora oraz budową aparatury. T...

Wykrywanie Tiokolu

Z lateksu Tiokolu nie można sporządzać zwykłych szybko wulkanizujących się mieszanek zawierających siarkę i przyśpieszacz. Do wulkanizacji potrzebny jest dodatek tlenku cynkowego w ilości od 5 do 10°/0. Powszechnie używane przyśpieszacze nie przyśpieszają wulkanizacji Tiokolu, niektóre z nich jednak ułatwiają tworzenie się błon. Wulkanizacja przebiega najlepiej pod ciśnieniem, przy czym, aby zapobiec otrzymywaniu porowatych materiałów, przed rozprężeniem, należy obniżyć temperaturę. Lateks Tiokolu można mieszać zarówno z napełniaczami, jak i z lateksami naturalnymi i syntetycznymi. Mi...

Przed przystapieniem do operacji cewnikujemy chorego

Ciężar cząsteczkowy Geonu wynosi 85 000, a Corvicu 72 000. Materiały te nie posiadają większego zastosowania w surowej nieuplastycznionej postaci, gdyż są dość sztywne, a w temperaturach podwyższonych, w których można by je formować, ulegają rozkładowi. Żywice te zostały zastosowane w większej ilości tylko w Niemczech, gdzie użyto je w postaci nieplastyfikowanej do wytłaczania, kalandrowania lub do walcowania pod ciśnieniem. Sporządzano z nich w Niemczech również błony wyciągane pod nazwą Łuwitherm. Najbardziej znanymi plastyfikowanymi żywicami polichlorku winylu są Koroseal oraz Flamenol.

Najnowsze zdjęcia w galerii cyklinowanie.edu:

331#zbiorniki buforowe , #schody dywanowe na beton , #instalbud zabrze , #bejca do ścian , #thermo drewno , #okucia do skrzyń , #olx świdnica , #gamart , #komandor wrocław , #skrzypiące panele ,