m2405s

Pomiedzy plastyfikatorem a polimerem nie zachodzi zadna reakcja chemiczna

Sam polimer otrzymuje się zwykle w postaci lekko zabarwionego proszku, który może przechodzić w twardą sprężystą masę. Jego cząsteczki są nasycone i zawierają dwa atomy chloru na każde dwa atomy węgla. Dodanie do niego fosforanu trójkrezylu jako plastyfikatora zamienia polichlorek winylu na materiał termoplastyczny i elastyczny, który można kalandrować lub wytłaczać. Pomiędzy plastyfikatorem a polimerem nie zachodzi żadna reakcja chemiczna, na co wskazuje fakt, że plastyfikator można wyługować za pomocą odpowiednich rozpuszczalników i dlatego pod działaniem n...

Więcej »

Nowoczesna architektura : Restauracja Comunale / Aleksandar D. Rodic

Ana Kostic i Marko Todorovic Architekt: Aleksandar D. Rodic Lokalizacja: Belgrad, Serbia Powierzchnia: 560 m2 Projekt Rok: 2010 Zdjęcia: Ana Kostic, Marko Todorovic + 34 Raz magazyn z sześciometrową wysokością sufitu i siatką konstrukcyjną zdefiniowaną przez kolumny betonowe o długości 5,5 metra przęsłem, miejsce zostało przekształcone w nowe miejsce spotkań miłośników włoskiej kuchni. Jak sama nazwa wskazuje, siedzenia są organizowane z ogromnymi stołami komunalnymi, wykonanymi ze stali, umieszczonymi zarówno na parterze, jak i na galerii, z drewnianymi ławkam...

Więcej »

Ciezar czasteczkowy Geonu

Ciężar cząsteczkowy Geonu wynosi 85 000, a Corvicu 72 000. Materiały te nie posiadają większego zastosowania w surowej nieuplastycznionej postaci, gdyż są dość sztywne, a w temperaturach podwyższonych, w których można by je formować, ulegają rozkładowi. Żywice te zostały zastosowane w większej ilości tylko w Niemczech, gdzie użyto je w postaci nieplastyfikowanej do wytłaczania, kalandrowania lub do walcowania pod ciśnieniem. Sporządzano z nich w Niemczech również błony wyciągane pod nazwą Łuwitherm. Najbardziej znanymi plastyfikowanymi żywicami polichlorku w...

Więcej »

Studia sytuacyjne

Własności polichlorku winylu. Polichlorek winylu pod względem chemicznym jest ,materiałem obojętnym, nie posiada ani zapachu, ani smaku oraz jest materiałem bardzo trudno zapalnym; pali się jedynie wtedy, gdy jest w bezpośrednim kontakcie z ogniem. Prawie we wszystkich rozpuszczalnikach jest na zimno nierozpuszczalny, rozpuszcza się jednak w gorących węglowodorach chlorowanych, jak na przykład w dwuchloroetylenie oraz w chlorobenzenie. Rozpuszcza się w metylocykloheksanonie, czterohydrofuranie, tlenku mezytylu i izoforonie. Jest on bardzo podatny na działanie światła i cie...

Więcej »
http://www.poradniapsychologiczna.info.pl 751#piecyk koza z nadmuchem , #czy olx jest darmowy , #pustynnik himalajski , #kasztany drzewa , #okno standardowe , #szkło dekoracyjne do kuchni , #zadaszenia tarasowe drewniane , #obi przemyśl , #wosk do drewna bezbarwny , #deski szalunkowe olx ,