Skip to content

MATERIALOZNAWSTWO

4 tygodnie ago

151 words

MATERIAŁOZNAWSTWO l. Podział i ogólne własności materiałów budowlanych Materiały budowlane dzielimy na kilka podstawowych grup, a mianowicie: a) kamienie naturalne, b) sztucznie wypalane, c) niewypalane i elementy prefabrykowane, d) materiały. wiążące, e) zaprawy i betony, f) materiały drzewne, g) materiały izolacyjne, h) metale i stopy, i) materiały pomocnicze i różne. Wszystkie materiały; należące nawet do tej samej grupy, różnią się między sobą podstawowymi właściwościami, do których należą a) ciężar właściwy objętościowy, b) nasiąkliwość, c) twardość, d) wytrzymałość na ściskanie lub rozciąganie, e) ścieralność, f) przewodność cieplna. Znajomość tych właściwości materiałów umożliwia określenie ich przydatności do poszczególnych elementów budynku. [hasła pokrewne: projekt domu ramzes, zbiorniki buforowe, styropian współczynnik przewodzenia ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: projekt domu ramzes styropian współczynnik przewodzenia ciepła zbiorniki buforowe