Skip to content
2 lata ago

148 words

MATERIAŁOZNAWSTWO l. Podział i ogólne własności materiałów budowlanych Materiały budowlane dzielimy na kilka podstawowych grup, a mianowicie: a) kamienie naturalne, b) sztucznie wypalane, c) niewypalane i elementy prefabrykowane, d) materiały. wiążące, e) zaprawy i betony, f) materiały drzewne, g) materiały izolacyjne, h) metale i stopy, i) materiały pomocnicze i różne. Wszystkie materiały; należące nawet do tej samej grupy, różnią się między sobą podstawowymi właściwościami, do których należą a) ciężar właściwy objętościowy, b) nasiąkliwość, c) twardość, d) wytrzymałość na ściskanie lub rozciąganie, e) ścieralność, f) przewodność cieplna. Znajomość tych właściwości materiałów umożliwia określenie ich przydatności do poszczególnych elementów budynku. [hasła pokrewne: parafia libusza, castorama drzwi zewnętrzne, dopegyt cena ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi zewnętrzne dopegyt cena parafia libusza