Skip to content

Istnieje kilka metod produkcji chlorku

2 lata ago

192 words

Istnieje kilka metod produkcji chlorku. winylu opartych na acetylenie, dwuchloroetanie itp. Produkcja chlorku winylu z acetylenu. Proces otrzymywania chlorku winylu z acetylenu polega na łączeniu się ze sobą cząsteczek acetylenu z cząsteczkami chlorowodoru w obecności katalizatora. Wszystkie patenty dotyczące otrzymywania chlorku winylu z acetylenu opierają się na przepuszczaniu nad katalizatorem acetylenu oraz chlorowodoru, pod ciśnieniem 1,0 -; – 1,5 atmosfery. Poszczególne patenty różnią się między sobą temperaturą, w jakiej proces jest prowadzony, rodzajem katalizatora oraz budową aparatury. Temperatura reakcji przy użyciu katalizatora ciekłego w większości wypadków waha się w granicach pomiędzy 60 a 800C. Jako katalizator stosowany jest najczęściej roztwór chlorków metali w kwasie solnym. Spośród katalizatorów suchych najlepsze wyniki dały następujące materiały: a. chlorek rtęci osadzony na żelu krzemionkowym; przy użyciu tego katalizatora proces może być prowadzony w temperaturach 20 -; – 300C; b. węgiel aktywny; w danym wypadku reakcję należy prowadzić w temperaturach do 2000C. Wydajność chlorku winylu w stosunku do acetylenu waha się w granicach 55 ; 70 %; zastosowanie wymienników cieplnych umożliwia wykorzystanie ciepła uchodzących gazów. [przypisy: ,dopegyt cena , ewcar , cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych dopegyt cena ewcar