Skip to content

Dobór urzadzen deflektorowych Komplet danych o wplywie przekrycia na prawidlowy dobór urzadzen deflektorowych

2 lata ago

194 words

Dobór urządzeń deflektorowych Komplet danych o wpływie przekrycia na prawidłowy dobór urządzeń deflektorowych. Dane o pracy urządzeń deflektorowych. Na osi pionowej określono wartości pionowych kątów ap natarcia wiatru na urządzenia deflektorowe. Przyjęto założenie, że ujemne wielkości pionowych kątów natarcia ap występują wówczas, gdy wiatr wieje z góry na dół. Zerowe kąty ap powstają jedynie wtedy, gdy wiatr wieje prostopadle do osi pionowej nasady wentylacyjnej, a dodatnie wielkości kątów a gdy wiatr wieje z dołu do góry. Ponadto na podstawie analizy charakterystyk aerodynamicznych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań ustalono stopnie klasyfikujące działanie danego urządzenia deflektorowego w zależności od pionowego kąta natarcia wiatru. Na podstawie tych danych można ustalić prawidłowości w działaniu urządzeń deflektorowych. I tak przewody i deflektory dzielą się pa dwie grupy różniące się działaniem. Do pierwszej grup y zalicza się deflektory typu CAGI, oznaczone nr 4a, 4b raz deflektor Wolperta oznaczony nr 6. Do drugiej grupy należą przewody oznaczone nr 1, 2 i 3 oraz deflektor Chanarda oznaczony nr 7. [hasła pokrewne: dopegyt cena, halidor cena, cyklinowanie parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: dexaven zastrzyk dopegyt cena halidor cena