Skip to content

decydujacy wplyw na bryle budynku – jest to szczególnie widoczne w przypadku budynków z prostymi typami zadaszenia

2 lata ago

189 words

Decydujący wpływ na wielkość obszaru bezwirowego nad przekryciem dwuspadowym podwyższonym w nawie środkowej mają wartości kąta pochylenia połaci dachowych a oraz kształt drugiej kondygnacji określony wielkościami bezwymiarowymi D i C. Ze względu na złożony kształt brył budynku, występujące zależności są mniej widoczne niż dla przekryć poprzednio omawianych. Można jednak zaobserwować zmniejszenie się obszaru bezwirowego w miarę zwiększania się wartości a i C oraz jego zwiększanie się wraz ze wzrostem wartości D. Podstawowa bryła budynku określona wielkością bezwymiarową wpływa stosunkowo nieznacznie na wymiary obszaru bezwirowego, jednakże powoduje deformacje kształtu obszaru wirowego. Porównując ze sobą uzyskane z badań wyniki można ogólnie stwierdzić, e na wartości współczynników aeracji K na zewnętrznych płaszczyznach przegród pionowych budynków inwentarskich wywiera decydujący wpływ bryła budynku jest to szczególnie wid oczne w przypadku budynków z prostymi typami zadaszenia (przekrycia jedno i dwuspadowe), ponieważ bryłę budynku opisuje tam tylko jedna wielkość bezwymiarowa. [patrz też: castorama drzwi zewnętrzne, okucia do skrzyń, figloraj rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi zewnętrzne figloraj rybnik okucia do skrzyń