Skip to content

Ciezarem wlasciwym danego materialu nazywamy wyrazony w gramach ciezar jednego centymetra

2 lata ago

151 words

Ciężarem właściwym danego materiału nazywamy wyrażony w gramach ciężar jednego centymetra sześciennego materiału w stanie całkowitej jego szczelności, tzn. gdy materiał nie zawiera porów i pustych przestrzeni. W tym celu badany materiał miele się na drobny proszek, który po zważeniu wsypuje się do specjalnego naczynia z podziałką, wypełnionego wodą. Podniesienie się poziomu wody po wsypaniu proszku o pewną liczbę kresek wskazuje objętość wsypanego proszku w cm. Dzieląc teraz ciężar materiału w gramach przez objętość jego w cm otrzymujemy ciężar właściwy, który oznaczamy literą grecką y (czytaj gamma). Ciężarem objetośiowym nazywamy ciężar jednostki objętościowej danego materiału w jego naturalnym stanie, a więc wraz z porami i wolnymi przestrzeniami między poszczególnymi cząsteczkami materiału. [przypisy: okucia do skrzyń, halidor cena, projekt instalacji elektrycznej ]

Powiązane tematy z artykułem: halidor cena okucia do skrzyń projekt instalacji elektrycznej