Skip to content

Ciezar czasteczkowy Geonu

2 lata ago

228 words

Ciężar cząsteczkowy Geonu wynosi 85 000, a Corvicu 72 000. Materiały te nie posiadają większego zastosowania w surowej nieuplastycznionej postaci, gdyż są dość sztywne, a w temperaturach podwyższonych, w których można by je formować, ulegają rozkładowi. Żywice te zostały zastosowane w większej ilości tylko w Niemczech, gdzie użyto je w postaci nieplastyfikowanej do wytłaczania, kalandrowania lub do walcowania pod ciśnieniem. Sporządzano z nich w Niemczech również błony wyciągane pod nazwą Łuwitherm. Najbardziej znanymi plastyfikowanymi żywicami polichlorku winylu są Koroseal oraz Flamenol. W Anglii znanym materiałem tego typu są Welvic, Chlorovene oraz Koroseal wyprodukował Semon , który opierając się na wynikach otrzymanych przez Ostromyslenskiego rozpoczął swą pracę nad tym zagadnieniem w 1927 r. Semon stwierdził, że w zwykłych temperaturach chlorek winylu jest, praktycznie biorąc, nierozpuszczalny we wszystkich rozpuszczalnikach. Z drugiej strony wykrył on, że w temperaturach wyższych polichlorek winylu ulegał pęcznieniu i rozpuszczaniu pod działaniem fosforanu trójkrezylu. Na tej podstawie udało mu się opracować metodę uplastyczniania polichlorku winylu za pomocą fosforanu trójkrezylu. Uplastycznianie prowadzi się w ten sposób, że polichlorek winylu miesza się z fosforanem trójkrezylu w podwyższonych temperaturach na otwartych walcach lub w mieszarkach zamkniętych. Uplastyczniony materiał zawiera następujące składniki: a. polimer, b. plastyfikator, c. stabilizator, d. smar. [patrz też: okucia do skrzyń , parafia libusza , halidor cena ]

Powiązane tematy z artykułem: halidor cena okucia do skrzyń parafia libusza