Skip to content

Chlorek winylu jest materialem zupelnie dogodnym do transportowania

2 lata ago

229 words

Chlorek winylu jest materiałem zupełnie dogodnym do transportowania; prze- ważnie przewozi się go w stalowych butlach lub w zbiornikach. Oprócz metody opartej na acetylenie istnieją jeszcze dwie inne metody posiadające pewne znaczenie, w których surowcem wyjściowym jest dwuchloroetan. Pierwsza metoda polega na hydrolizie dwuchloroetanu za pomocą alkoholowego roztworu NaOH. Reakcję prowadzi się w żelaznych reaktorach zaopatrzonych w płaszcz grzeiny; dwuchloroetan dodaje się stopniowo przy ciągłym mieszaniu. Temperaturę reakcji reguluje się za pomocą płaszcza grzejnego, przez który przepuszcza się gorącą wodę. W temperaturze około 90°C reakcja trwa około 4 godzin. Zwiększenie ilości alkoholu zwiększa szybkość procesu. Pozostałość w reaktorze po reakcji może być powtórnie użyta do następnej szarży. Wydajność chlorku winylu waha się w granicach 75 -+- 85%. Druga metoda polega na termicznym rozkładzie gazowego dwuchloroetanu w obecności odpowiedniego katalizatora. Bardzo dobrą wydajność uzyskuje się przepuszczając pary dwuchloroetanu ponad aktywnym węglem w temperaturach od 240 do 3500C. Mimo dużych zalet tej metody, która umożliwia prowadzenie procesu metodą ciągłą, nie została ona dotychczas opracowana na skalę techniczną. Proces ten przebiega w myśl równania Przy użyciu powszechnie stosowanych katalizatorów proces polimeryzacji przebiega bardzo łatwo. Polimeryzację można prowadzić w roztworze albo w emulsji; przyśpiesza ją naświetlanie lub ogrzewanie. [przypisy: ,dopegyt cena , ewcar , cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych dopegyt cena ewcar